Bả diệt Mối – Xterm

Xterm2Bả diệt mối Xterm

Trước khi bả mồi Xterm xuất hiện, phương pháp diệt mối thông thường là khoan và bơm hóa chất vào bên trong và bên ngoài ngôi nhà, để lại một lượng thuốc lớn trong đất.
Hệ thống sử dụng bả Mồi là công cụ mới để loại bỏ Mối ra khỏi ngôi nhà của bạn. Nó bao gồm các hệ thống các ống nhựa được đặt xung quanh ngôi nhà. Thông thường các ống nhựa này đựng các mẩu gỗ, giấy hoặc bất kỳ một sản phẩm nào có chứa cellulose, chúng đóng vai trò như một bả nhử để dụ mối, Khi chúng ăn vào các bả nhử này thì chúng được thay thế bằng bả chứa thuốc trừ mối. Ngoài hệ thống đánh bả xung quanh nhà (IG), bẫy mối đặt trực tiếp trên mặt đất (AG) được sử dụng mang lại hiêu quả rất cao. Theo Phương pháp này, bẫy Mối sẽ được đặt vào vị trí có Mối đang hoạt động và sự phá hoại của Mối sẽ được xử lý. Trạm mồi trên mặt đất (AG) không phụ thuộc vào vị trí đặt trạm mối, chúng bắt đầu hoạt động ngày khi được đặt.
Bả Mối dẫn Mối thợ đến, sau khi tìm đến chúng sẽ báo cho các thành viên về nguồn gốc thức ăn. Thông điệp này được gửi thông qua con đường mòn có chất tiết ra từ mối thợ, chất này được gọi là pheromone. Các mối thợ khác theo đường mòn này và cuối cùng dẫn chúng đến mồi bả Xterm. Xterm4
Xem thêm : Diệt mối, Diệt muỗi, Diệt chuột, Diệt gián, Diệt kiến, Diệt côn trùng


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối