Tuyển quản lý công trình

Vị trí cán bộ quản lý công trình tham gia phụ trách trực tiếp các công trình tại công ty và công trường. Làm hồ sơ từ thiết kế, nghiệm thu, thanh toán cho công trình phụ trách và tham gia vào hoạt động chung của công ty.

Vị trí: Cán bộ quản lý công trình
Làm việc tại Hưng Yên.
Năm Kinh Nghiệm: Có 1 năm Kinh nghiệm trong quản lý tương tụ.

Mô tả công việc:

  • Tham gia quản lý, thiết kế các dự án phục vụ cho các công trình chống mối

Xem thêm : Diệt mối, Diệt muỗi, Diệt chuột, Diệt gián, Diệt kiến, Diệt côn trùng

Trải nghiệm để chia sẻ:


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối