Tìm hiểu về các ký hiệu sử dụng trong hóa chất diệt côn trùng

WP là chữ viết tắt của Wettable powder, có nghĩa là bột tan trong nước. Hóa chất diệt côn trùng đang sử dụng trong phòng chống muỗi truyền bệnh sốt rét hiện nay là loại Icon 10WP, đây là loại hóa chất Lambdacyhalothrin thuộc nhóm pyrethroide tổng hợp được sản xuất dưới dạng bột tan trong nước. Liều lượng áp dụng là 30 mg hoạt chất/m2, pha 1 gói Icon 10WP có 62,5 g với 8 lít nước để phun tồn lưu trên 200 m2 tường vách.

SC là chữ viết tắt của Suspension concentrate, có nghĩa là dịch treo đậm đặc hoặc huyền phù đậm đặc. Hóa chất đang được sử dụng trong công tác phòng chống bệnh sốt rét hiện nay để diệt muỗi truyền bệnh là loại Fendona 10SC. Hóa chất này có hoạt chất Alpha cypernethrin 10SC cũng thuộc nhóm diệt côn trùng pyrethroide tổng hợp, có thể vừa dùng để phun tồn lưu, vừa dùng để tẩm màn ngủ. Nếu phun tồn lưu, liều lượng được áp dụng là 30 mg hoạt chất/m2, pha 60 ml Fendona 10SC với 8 lít nước để phun cho 200 m2 tường vách. Nếu tẩm màn, liều lượng áp dụng là 25 mg hoạt chất/m2. Lượng Fendona 10SC tẩm cho 1 m2 màn là 0,25 ml; để tẩm một màn đôi có diện tích 16,5 m2 cần 4,2 ml hóa chất và để tẩm một màn đơn có diện tích 9 m2 cần 2,3 ml hóa chất. Hóa chất Lambdacyhalothrin như Icon 10SC cũng đang được xem xét sử dụng để vừa có thể phun tồn lưu, vừa có thể tẩm màn ngủ.

CS là chữ viết tắt của Capsule suspension, có nghĩa là dịch treo trong viên nang hoặc huyền phù trong viên nang. Hóa chất đang được sử dụng để tẩm màn ngủ diệt muỗi truyền bệnh trong công tác phòng chống bệnh sốt rét hiện nay là loại Icon 2,5CS thuộc nhóm Lambdacyhalothrin. Liều lượng áp dụng là 20mg hoạt chất/m2. Lượng Icon 2,5CS để tẩm cho 1 m2 màn là 0,8 ml. Nếu tẩm một màn đôi có diện tích 16,5 m2 cần 13,2 ml hóa chất. Nếu tẩm một màn đơn có diện tích 9 m2 cần 7,2 ml hóa chất.

EC là chữ viết tắt của Emulsion concentrate, có nghĩa là nhũ tương đậm đặc, cũng được dùng để phun tồn lưu, phun không gian, tẩm màn ngủ để diệt muỗi và các loại côn trùng truyên bệnh. Hóa chất thường được sử dụng là loại Permethrin 50EC, cũng thuộc nhóm pyrethroide tổng hợp. Permethrin 50EC có tác dụng xua và diệt mạnh nhưng khả năng tồn lưu không dài. Vì vậy nó được sử dụng phun không gian để diệt muỗi Aedes aegypti truyền bệnh sốt xuất huyết. Hiện nay Permethrin 50EC không còn được sử dụng trong công tác phòng chống sốt rét. Các loại hóa chất được sử dụng để diệt côn trùng truyền bệnh trong nông nghiệp cũng thường dùng loại nhũ tương đậm đặc với ký hiệu EC ngày.

Ở đây cũng đề cập đến một loại màn ngủ tẩm hóa chất có tác dụng tồn lưu lâu, được viết tắt là LLIN từ chữ Longlasting insecticide treated net. Vải màn được sản xuất, dệt từ những sợi vải đã tẩm hóa chất Permethrin ngay trong sợi vải với tác dụng vẫn còn hiệu lực tồn lưu diệt sau các lần giặt và có khả năng chịu đựng được trên 20 lần giặt, sử dụng được từ 4 đến 5 năm. Loại màn ngủ tẩm hóa chất có tác dụng tác dụng tồn lưu lâu (LLIN) đang được một số các quốc gia như CHDCND Lào, Campuchia … sử dụng trong công tác phòng chống sốt rét. Việt Nam đang xem xét, ứng dụng loại vải màn này để sản xuất màn ngủ, màn bọc võng trang bị cho người đi rừng, vào rẫy ngủ lại đêm và qua về biên giới để phòng bệnh sốt rét; bổ sung thêm cho biện pháp tẩm màn ngủ, phun tồn tưu hóa chất diệt muỗi thực hiện định kỳ hàng năm trước mùa bệnh phát triển.

Xem thêm : Diệt mối, Diệt muỗi, Diệt chuột, Diệt gián, Diệt kiến, Diệt côn trùng


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối