Thuốc Chuột sinh học BIORAT

biorat-2BIORAT là một loại chế phẩm vi sinh. Thành phần gồm có: Lúa hấp chín được sử dụng để làm bả; vi khuẩn chuyên tính tác động lên loài chuột, làm chúng bệnh và chết dần; và chất xúc tác để làm tăng ảnh hưởng của vi khuẩn, đó là 3-(alfa-acetonil-bencil)-4-hydroxycumarin.

Ngoài ra, BIORAT còn chứa một loại mùi đặc trưng gây hấp dẫn đối với chuột để thu hút chúng tìm ăn. Vi khuẩn được sử dụng trong sản xuất BIORAT là Salmonella Entérica Serotipo Enteritidis var. I7F4, có khả năng gây bệnh biệt lập ở loài chuột múridos và hoàn toàn vô hại đối với người và các loài động vật khác.

Trong một chương trình nghiên cứu hợp tác, Phòng thí nghiệm bệnh đường ruột (Patógeno Entérico) và Phòng thí nghiệm Y tế Dân sinh Luân Đôn (Anh Quốc) đã tiến hành đặc tính hóa hoàn toàn vi khuẩn này từ quan điểm sinh hóa và huyết thanh học, nghiên cứu Fagos và Plásmido, kháng ứng (antibiograma), đã xác định được những đặc điểm chính mà theo đó vi khuẩn này hoàn toàn biệt lập với các vi khuẩn gây bệnh khác cũng thuộc họ Salmonella (Salmonella Patógenas), và chỉ duy nhất gây bệnh cho các loài chuột.

Xem thêm : Diệt mối, Diệt muỗi, Diệt chuột, Diệt gián, Diệt kiến, Diệt côn trùng

Trải nghiệm để chia sẻ:


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối