Ruồi xê xê (Genus Glossina)

  • Hình dạng Ruồi xê xê

Hình dạng ương tự các loại ruồi lớn khác. Loại ruồi này có một chiếc vòi luôn duỗi thẳng ra phía trước khi không chích.
ruoi-xe-xe-Genus-Glossina

  • Vòng đời Ruồi xê xê

Có thể sinh sản đến 4 lần trong năm.
Thuộc động vật đẻ con. Con trưởng thành có thể sống đến 4 tháng.
Sau khi giao phối, trứng sẽ nở và ở lại trong người con cái trong khoảng từ 9 đến 10 ngày trước khi chúng từ ấu trùng nở thành nhộng.
ruoi xe xe - Genus Glossina1

  • Tập quán Ruồi xê xê

Là động vật hút máu. Sống bằng máu con người và các loài động vật khác.
Phát tán trùng mũi khoan (tripanosoma) và nhiều loại bệnh khác ở động vật và con người, đặc biệt là Chứng buồn ngủ gây chết người.
Sống ở rừng, thường được tìm thấy ở các bìa rừng
Số lượng ruồi xê xê có liên quan mật thiết đến số lượng vật chủ tương thích (thường là các động vật có vú lớn).

Xem thêm : Diệt mối, Diệt muỗi, Diệt chuột, Diệt gián, Diệt kiến, Diệt côn trùng

Trải nghiệm để chia sẻ:


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối