Ruôì trắng (Trialeurodes vaporariorum)

ruoi-trang-ruoitrang

  • Hình dạng Ruôì trắng

Con trưởng thành dài từ 1.5 đến 3 mm, có màu trắng và hình dạng giống như sâu bướm.

  • Vòng đời Ruôì trắng

Con cái đẻ trứng trên mặt lá. Trứng nở trong vòng 10 ngày.
Ấu trùng mới sinh ra sẽ bò trên phiến lá cho đến khi tìm được chỗ thích hợp để phát trưởng và sinh sống. Chúng sẽ bất động ở đó cho đến khi phát triển thành nhộng.
Tuổi thọ loài này kéo dài từ 30 đến 70 ngày.

  • Tập quán Ruôì trắng

Các con trưởng thành sống và đẻ trứng trên các lá non. Nhộng và các con mới lớn thường phân bố ở các tầng lá thấp.
Gây hại bằng cách hút nhựa cây.

Xem thêm : Diệt mối, Diệt muỗi, Diệt chuột, Diệt gián, Diệt kiến, Diệt côn trùng

Trải nghiệm để chia sẻ:


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối