Ruồi trái cây (Drosophila species)

Ruoi trai cay

  • Hình dạng Ruồi trái cây

Dài 3mm. Màu vàng – nâu hay có lốm đốm, mắt đỏ tươi.
Bụng chùng xuống khi bay, bay chậm.
Có xu hướng lởn vởn ở một nơi nào đó.

  • Vòng đời Ruồi trái cây

Phát triển thành con trưởng thành trong vòng 7-30 ngày.
Con trưởng thành sống từ 2-9 tuần.

  • Tập quán Ruồi trái cây

Sinh sản trong cặn lên men ở các quán rượu, trái cây & rau, nước giải khát, v.v.
Có thể sinh sản trong rãnh không sạch và dụng cụ lau chùi.

Xem thêm : Diệt mối, Diệt muỗi, Diệt chuột, Diệt gián, Diệt kiến, Diệt côn trùng

Trải nghiệm để chia sẻ:


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối