Ruồi Nhà (Musca domestica)

Ruoi Nha

  • Hình dạng Ruồi Nhà

Con trưởng thành – dài 5-8m; ngực xám có 4 sọc nhỏ; bụng màu da bò hay vàng; gân cánh thứ tư cong và đầu cánh hơi nhọn.
Ấu trùng – màu trắng và thon dần đến khi nhọn ở đầu. 2 đốm lỗ thở ở đuôi. Không chân. Dài 12mm khi trưởng thành..

Xu hướng tìm kiến: Ruồi nhà, diệt côn trùng, phun thuoc muoi, diet ruoi

  • Vòng đời Ruồi Nhà

Trứng được đẻ thành lứa từ 120 đến 150 trứng và có thể nở trong vòng 8 giờ hoặc đến 3 ngày.
Ấu trùng mất 3-60 ngày để trưởng thành; nhộng 3-28 ngày.

  • Tập quán Ruồi Nhà

Gặp ở gần như tất cả các kiểu nhà.
Sinh sản ở chất thực vật thối rữa ẩm ướt.


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối