Ruồi Nhà Lesser (Fannia canicularis)

Ruoi nha Lesser

  • Hình dạng Ruồi Nhà Lesser

Con trưởng thành – dài 4-6mm. Ngực màu xảm có 3 sọc đen mờ; bụng con cái màu xám và hình trứng; bụng con đực nhỏ có đốm vàng nhạt; gân cánh thứ tư không cong.
Ấu trùng – Nâu nhạt, hình trứng có chỗ phồng lên như roi quanh các mép.

Xu hướng tìm kiếm: Ruồi nhà lasser, diet muoi, diệt côn trung, phun thuốc muỗi, diet moi

  • Vòng đời Ruồi Nhà Lesser

Trứng nở trong vòng 24 tiếng. Ấu trùng và con nhộng mất 1-4 tuần để trưởng thành.
Ấu trùng mất 3-60 ngày để trưởng thành; con nhộng 3-28 ngày.

  • Tập quánRuồi Nhà Lesser

Sinh sản trong chất hữu cơ thối rữa bán lỏng.
Không thu hút lắm với đèn cực tím.
Con đực có hoa văn chùm không đều.

Trải nghiệm để chia sẻ:


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối