Ruồi muà thu (Musca autumnalis)

ruoi-mua-thu-Musca-autumnalis

  • Hình dạng Ruồi muà thu

Con cái gần như giống với ruồi nhà, nhưng con đực có bụng màu cam có đốm đen ở chính giữa.
Con cái dài khoảng 6-7mm, và nhìn chung lớn hơn con đực.

  • Vòng đời Ruồi muà thu

Sinh sản trong phân động vật trên cánh đồng.
Ruồi nhà trải qua sự biến thái hoàn toàn có giai đoạn trứng, ấu trùng hay con giòi, con nhộng và con trưởng thành rõ rệt.
Trứng màu trắng, dài khoảng 1-2mm, được đẻ từng cái nhưng chất lên thành các khối nhỏ. Mỗi con ruồi cái có thể đẻ đến 500 trứng trong vài lứa trong thời gian ba đến bốn ngày.
Vòng đời có thể hoàn thanh trong vòng 12-20 ngày tuỳ theo nhiệt độ, có 12 hay vài thế hệ xuất hiện trong một mùa hè.

  • Tập quán Ruồi muà thu

Ruồi ảnh hưởng cả ngựa và gia súc, và thường gặp trên mặt, quanh mắt.
Vào ban đêm, chúng nghỉ ngơi trên cây hay các cấu trúc nhân tạo. Chúng dành phần lớn thời gian ban ngày để ăn đường cây, bề mặt của lớp đọng lại của phân xanh hay ăn trên cơ thể động vật.
Trên động vật chủ, chúng lấy protein từ nước nhầy của mũi, nước bọt và nước mắt. Ruồi có “răng” cực nhỏ trên phần miệng, được dùng để kích thích dòng chảy của nước mắt và hỗ trợ quá trình ăn này.
Chúng là loài bay khoẻ và có thể bay vài dặm, nhưng hầu hết ở lại vùng lân cận của các vùng sinh sản của chúng.

Xem thêm : Diệt mối, Diệt muỗi, Diệt chuột, Diệt gián, Diệt kiến, Diệt côn trùng

Trải nghiệm để chia sẻ:


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối