Ruồi Đàn (Pollenia rudis)

ruoi dan

  • Hình dạng Ruồi Đàn

Dài 6-10mm.
Ngực màu xám sẫm- màu ô liu được bao phủ bởi lông màu nâu vàng có nếp nhăn.
Cánh xếp lên nhau khi nghỉ ngơi. Bay chậm.

  • Vòng đời Ruồi Đàn

Trứng được đẻ trong đất.
Ấu trùng phát triển trong con trùng.

  • Tập quán Ruồi Đàn

Thường thấy với số lượng lớn trong các hốc trên mái nhà vào mùa thu khi chúng ở qua mùa đông.

Xem thêm : Diệt mối, Diệt muỗi, Diệt chuột, Diệt gián, Diệt kiến, Diệt côn trùng


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối