Ruồi Cống (Psychodidae)

ruoi cong

  • Hình dạng Ruồi Cống

Dài 2mm.
Thân có màu nâu vàng nhạt nhìn như màu xám.
Cánh có lớp lông dày và nhìn như cái lều che cơ thể khi nghỉ ngơi.

  • Vòng đời Ruồi Cống

Trứng nở trong vòng 1-6 ngày.
Ấu trùng mất 10-50 ngày để trưởng thành.
Con nhộng mất 1-3 ngày để trưởng thành.

  • Tập quán Ruồi Cống

Thường thấy ở các bãi nước thải, tại đây ấu trùng ăn chất hữu cơ giống như bùn đặc.

Xem thêm : Diệt mối, Diệt muỗi, Diệt chuột, Diệt gián, Diệt kiến, Diệt côn trùng

Trải nghiệm để chia sẻ:


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối