Rệp (Cimex lectularius)

rep

  • Hình dạng Rệp

Dài 4 đến 5mm.
Phần từ lưng đến phần dưới hình ô-van và bằng, chân khá phát triển nhưng không có cánh.
Miệng thích nghi để đâm và hút.
Có màu đỏ hoặc màu nâu.

  • Vòng đời Rệp

Đẻ 200 – 500 trứng trong 2 tháng thành từng đợt 10 đến 50 trứng.

  • Tập quán Rệp

Hút máu người.
Thường thấy ở các khe và đường nứt, các tấm ván, đằng sau lớp giấy gián tường, vữa bị tróc ra, công tắc đèn, dưới thảm và các tấm ván lướt, v.v…
Rệp hoạt động về đêm.

Xem thêm : Diệt mối, Diệt muỗi, Diệt chuột, Diệt gián, Diệt kiến, Diệt côn trùng

Trải nghiệm để chia sẻ:


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối