Permethrin 50EC

PermethrinNhũ dầu đậm đặc, hiệu lực cao để tẩm màn và phun không gian
phòng trừ muỗi truyền bệnh (sốt rét, sốt xuất huyết …)
và côn trùng dịch hại khác.
Đóng chai: 1 lít và 100 ml
Sản phẩm của: MAP PACIFIC VIỆT NAM
Thành phần:
Permethrin ……………………. 500g/l

Hướng dẫn sử dụng

Cách phun

Dung môi

Tỷ lệ pha

Liều lượng phun

Mù nhiệt
ULV
– Trong nhà
– Ngoài nhà

Diesel
Diesel/nước
Diesel/nước

1 + 100
1 + 10
1 + 10

2 lít/ha
10 – 20 ml/hộ*
0,5 lít/ha

*Bình quân 200 m3/nhà

TẨM MÀN

Loại/cỡ màn

Dung môi

Tỷ lệ pha

Liều lượng pha

Tuyn
– Đơn (9 m2)
– Đôi (16,5 m2)
Sợi bông
– Đơn (9 m2)
– Đôi (16,5 m2)

Nước
Nước
Nước
Nước

1 + 105
1 + 105
1 + 150
1 + 150

Map – PMT
(ml)
3,6
6,6
3,6
6,6

Nước
(ml)
376,4
694,3
546,3
993,3

 

Xem thêm : Diệt mối, Diệt muỗi, Diệt chuột, Diệt gián, Diệt kiến, Diệt côn trùng

Trải nghiệm để chia sẻ:


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối