Ong sống độc lập (Apis mellifera)

  • Hình dạng Ong sống độc lập

Ong song doc llapThường giống với ong mật.

Vòng đời Ong sống độc lập

Kích thước bầy – tổ nhỏ do một con cái chăm sóc.
Vị trí tổ ưa thích–thường trong đất, đôi khi trong xi măng mềm và vữa giữa các viên gạch ống.
Xây tổ – bằng chất liệu khác nhau. Thường xây một tổ mới mỗi năm.

  • Tập quán Ong sống độc lập

Không bay lượn.
Sống qua mùa đông – thường ở giai đoạn nhộng trong tổ.
Thức ăn ưa thích – mật ong và phấn hoa.
Hiếm khi đốt.
Xem thêm : Diệt mối, Diệt muỗi, Diệt chuột, Diệt gián, Diệt kiến, Diệt côn trùng

Trải nghiệm để chia sẻ:


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối