Ong Mật (Apis mellifera)

  • Hình dạng Ong Mật

ong matMàu nâu sẫm. Thân phủ đầy lông.

Vòng đời Ong Mật

Kích thước bầy — lớn (thường lớn hơn 30.000 con).
Vị trí tổ ưa thích – cây rỗng, mái nhà và kẽ hở trên tường.
Xây tổ – rổ tổ ong bằng sáp treo thẳng đứng. Tổ được sử dụng đến hết vòng đời của bầy.

  • Tập quán Ong Mật

Bay lượn vào mùa xuân/đầu mùa hè.
Sống qua mùa đông – cả bầy.
Thức ăn ưa thích – mật và phấn hoa.
Bất đắc dĩ mới chích trừ khi bị chọc tức.

Xem thêm : Diệt mối, Diệt muỗi, Diệt chuột, Diệt gián, Diệt kiến, Diệt côn trùng


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối