Ong bắp cày (Vespula vulgaris)

  • Hình dạng Ong bắp cày

Png bap cayBụng màu vàng và đen. Các đốm khác nheo theo từng loài.

Xu hướng tìm kiếm: Ong bắp cày, Diệt côn trùng, phun thuốc diệt côn trùng, phun thuốc muỗi

  • Vòng đời Ong bắp cày

Ong chúa Non sống qua mùa đông và xuất hiện vào mùa xuân để bắt đầu xây tổ và đẻ trứng.
Ong thợ (con cái vô sinh) xuất hiện vào đầu mùa hè và đảm trách việc xây tổ. Ong chúa tiếp tục đẻ trứng.
Các con ong chúa mới và con đực giao phối vào đầu mùa thu.
Tổ chết vào mùa đông, kể cả tất cả ong đực và ong thợ. Chỉ còn Ong chúa sống sót đến năm sau.

  • Tập quán Ong bắp cày

Kích thước bầy ong – từ trung bình đến lớn (lên đến 25.000 con).
Các vị trí làm tổ ưa chuộng – gác xép, các kẽ hở trên tường, hang loài gặm nhấm đã cũ, cây rỗng và bụi cây.
Xây tổ – gỗ nghiền (giấy).
Rỗ tổ ong được đặt nằm ngang. Mỗi năm xây một tổ mới.
Không bay lượn.
Thức ăn ưa thích – ăn côn trùng và thực phẩm ngọt.
Đốt nhanh và liên tục.

Trải nghiệm để chia sẻ:


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối