Ong bắp cày Giấy Châu Á (Polistes chinensis)

Ong bap cay chau a

  • Hình dạng Ong bắp cày Giấy Châu Á

Chân có màu vàng và đen pha nâu vàng nhạt.

Vòng đời Ong bắp cày Giấy Châu Á

Giai đoạn 1 –Giai đoạn trước khi xuất hiện. Con cái bắt đầu xây tổ vào mùa xuân.
Giai đoạn 2 –Giai đoạn ong thợ, bắt đầu vào đầu mùa hè.
Giai đoạn3 –Giai đoạn sinh sản.
Giai đoạn 4 –Giai đoạn trung gian – khi con cái và con đực rời tổ để giao phối.
Chúng sống qua mùa đông thành từng nhóm 50 con.

  • Tập quán Ong bắp cày Giấy Châu Á

Tổ ong bắp cày giấy treo ngược theo hình nấm từ các nhánh cây và khu vực mái nhà/mái hiên. Chúng dễ bị kiểm soát bằng phương pháp phun thuốc diệt côn trùng và bụi phải chú ý để tránh bị chít khi xử lý.
Ăn trái cây và côn trùng kể cả sâu bướm.
Có thể chích rất đau.

Xem thêm : Diệt mối, Diệt muỗi, Diệt chuột, Diệt gián, Diệt kiến, Diệt côn trùng

Trải nghiệm để chia sẻ:


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối