Ong bắp cày Du (Polistes spp.)

Ong bap cay du

  • Hình dạng Ong bắp cày Du

Dài 15 mm.
Có màu nâu và đốm vàng mỏng.

Vòng đời Ong bắp cày Du

Khi lứa đẻ đầu tiên bắt đầu, ong chúa vẫn ở trong tổ trong khi những con còn lại trong bầy đi tìm thức ăn cho nó.
Con đực và con cái non ra khỏi tổ để giao phối.
Con cái đã giao phối sống qua mùa đông, các con khác chết dần.
Vào mùa xuân, con cái đẻ nhiều trứng hơn các con khác sẽ trở thành Ong chúa.

  • Tập quán Ong bắp cày Du

Tổ giống như cây dù vòm võng xuống và được tìm thấy dưới mái hiên và các toà nhà cũ.
Thức ăn ưa thích của ong bắp cày dù có nhiệm vụ tìm thức ăn là sâu bướm và côn trùng khác.
Các loài ong bắp cày này ngoan ngoãn hơn các ong bắp cày giấy khác.

Xem thêm : Diệt mối, Diệt muỗi, Diệt chuột, Diệt gián, Diệt kiến, Diệt côn trùng


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối