Nhện Nhà Thường (Family Diaspidae)

nhen-nha-thuong

  • Hình dạng Nhện Nhà Thường

Chiều dài cơ thể không kể chân là 6 đến 10 mm. Thân vàng đất có chấm màu nhạt. Bụng màu nâu xám trắng, có lông ngắn.

  • Vòng đời Nhện Nhà Thường

Túi trứng hình cầu, phủ bởi một lớp tơ và treo trên mạng.
Con đực giao phối với con cái nhiều lần trước khi bị ăn thịt.
Con trưởng thành có thể sống đến vài năm.

  • Tập quán Nhện Nhà Thường

Tìm thấy trong các tòa nhà, kho bãi, bờ tường…
Giăng tơ làm mạng nhện.

Xem thêm : Diệt mối, Diệt muỗi, Diệt chuột, Diệt gián, Diệt kiến, Diệt côn trùng

Trải nghiệm để chia sẻ:


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối