Nhặng (Calliphora vomitoria)

nhang

  • Hình dạng Nhặng

Con trưởng thành – dài 6-12mm; màu xanh kim loại.
Ấu trùng – tương tự ấu trùng ruồi nhà trong mọi mặt trừ kích thước. dài 18mm khi trưởng thành.

Vòng đời Nhặng

Trứng nở trong vòng từ 0-18 tiếng (ở con cái có thể xuất hiện phát triển một phần).
Ấu trùng mất 7-12 ngày để trưởng thành.

  • Tập quán Nhặng

Sinh sản ở hầu hết các chất có nguồn gốc từ thịt, đôi khi là phó mát.
Loài gây hại thường thấy của các loài gặm nhấm/chim chết, v.v.

Xem thêm : Diệt mối, Diệt muỗi, Diệt chuột, Diệt gián, Diệt kiến, Diệt côn trùng


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối