Mọt gỗ thường (Xestobium rufovillosum)

mot go thuong

  • Hình dạng Mọt gỗ thường

Con trưởng thành – dài 3-4mm. Ngực có bướu lớn che phần đầu.
Ấu trùng – thường ẩn trong gỗ.

Vòng đời Mọt gỗ thường

Điều kiện thuận lợi để phát triển là 22–23°C.

  • Tập quán Mọt gỗ thường

Không được xem là loài gây hại sản phẩm dự trữ, nhưng có liên quan đến gỗ.

Xem thêm : Diệt mối, Diệt muỗi, Diệt chuột, Diệt gián, Diệt kiến, Diệt côn trùng

Trải nghiệm để chia sẻ:


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối