Mọt Gỗ (Euophryum sp)

Mot go

  • Hình dạng Mọt Gỗ

Con trưởng thành dài từ 2.5 đến 5 mm.
Có màu nâu đỏ cho đến đen. Có đầu vòi dài, thân hình trụ, chân ngắn.
Ấu trùng có hình chữ C màu kem, nhăn nhúm và không có chân.

  • Vòng đời Mọt Gỗ

Con cái đào lỗ và đẻ từng trứng một. Trứng có màu trứng, mềm, bóng và phẳng một đầu. Trừng nở trong vòng 16 ngày.
Ấu trùng trú trong cây trong khoảng 6 tháng đến một năm. Chúng bắt đầu lột xác ở gần bề mặt trong khoảng hai đến ba tuần.
Con trưởng thành khoét thân cây để chui ra ngoài vào mùa hè và sống được khoảng 1 năm.

  • Tập quán Mọt Gỗ

Gây hại ở các cây ẩm và đang mục, đặc biệt là các thân gỗ đã bị nấm tấn công. Có thể lây sang cho cây lành.

Xem thêm : Diệt mối, Diệt muỗi, Diệt chuột, Diệt gián, Diệt kiến, Diệt côn trùng

Trải nghiệm để chia sẻ:


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối