Mối là tổ tiên của lớp côn trùng

Theo Diệt mối PCS Việt Nam

Do mối có đời sống kín đáo, nên khi nghiên cứu chúng rất khó khăn. Do vậy nhưng hiểu biết của con người về mối có những hạn chế nhất định. Tài liệu thống kê của Emerson đã phát hiện được 1.855 loài, trong đó ước tính có 1.762 loài hiện nay đang tồn tại và có khoảng 93 loài hoá thạch.

moi-la-to-tien-cua-lop-con-trung

Phương thức sinh sống của mối và ong, kiến rất giống nhau, chúng đều là côn trùng, sống thành quần thể. Do đặc thù phương thức sinh sống của mối, hình thái giữa các cá thể trong một quần thể đồng nhất có những biến hoá rất lớn, thời gian tồn tại của một quần thể rất dài, ít nhất cũng mấy năm, thường là mười năm, ở vùng nhiệt đới có khi vượt quá một trăm năm.

Trong xã hội mối có 3 thành phần chính là thành phần sinh sản, thành phần không sinh sản và thành phần trung gian. Thành phần sinh sản gồm 3 dạng chính: mối cánh, mối chúa, mối vua.

– Mối vua là các cá thể mối cánh đực đã rụng cánh sau khi bay giao hoan, phân đàn và xây dựng tổ. Chức năng cơ bản của mối vua là thu tinh cho mối chúa. Mối vua được mối thợ chăm sóc và nuôi dưỡng nhưng hình dạng và kích thước hầu như không thay đổi

– Mối chúa là dạng cá thể sinh sản chính trong các tổ mối. Mối chúa có hình dạng nguồn gốc hình thành sau khi bay giao hoan phân đàn, tức là một trong hai cá thể đầu tiên của tổ. Do mối chúa chính thức có nhiệm vụ sinh sản và được chăm sóc nuôi dưỡng chu đáo nên hình dạng và kích thước cơ thể đã biến đổi rất nhiều. Phần ngực và đầu ít thay đổi, các phần bụng thì phát triển và đạt kích thước khổng lồ. Phần bụng của mối chúa có thể to gấp 250 – 300 lần phần đầu

Đại bộ phận mối phân bố ở các vùng Á nhiệt đới, một số ít phân bố đến phía bắc châu Á, Bắc Phi , các nước ven Địa Trung Hải, Bắc Mỹ, châu Úc , trong đó châu Phi là đại bản doanh phân bố của loài mối

Vào đầu thế kỷ 20, Holmgren đã mô tả các loài mối và tiếp đó năm 1927 Bathellier đã có công trình nghiên cứu về hệ thống phân loại, sinh học về mối ở Đông dương, trong tài liệu này có 19 loài mối đã được ghi nhận phân bố ở Đông dương, trong đó có 17 loài phân bố ở Việt Nam. Mối là côn trùng đa hình thái, sống thành quần thể, biến thái không hoàn toàn, không có nhộng, thân thể mềm, có màu trắng xám.

Xem thêm : Diệt mối, Diệt muỗi, Diệt chuột, Diệt gián, Diệt kiến, Diệt côn trùng

Trải nghiệm để chia sẻ:


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối