Mối gỗ khô – Cryptotermes spp

  • Đặc điểm hình thái của mối gỗ khô (Cryptotermes spp.)

moi go kho Cryptotermes spp.Ấu trùng dài 1mm, màu trắng đục.
Mối lính có thân và bụng màu nhạt, đầu màu hơi đậm.
Mối trưởng thành có thân dài 7 mm, tính luôn cánh là 11 mm.
Vòng đời
Các con trưởng thành có cánh nở ra từ trong tổ. Sau khi bay được một đoạn ngắn, chúng đáp xuống và rụng cánh.

 

Khi con cái bị con đực hấp dẫn, chúng tìm một nơi có điều kiện thuận lợi như khe nứt của một cây gỗ khô và bắt đầu làm tổ.
Việc giao phối chỉ diễn ra sau khi chúng đã hoàn toàn ở trong tổ và liên tiếp trong suốt thời gian còn tổ.
Việc phát triển tổ diễn ra chậm. Sau một năm, mối chúa và mối hậu có thể chỉ cho ra 3 đến 4 ấu trùng mối.
Ấu trùng phát triển thành mối thợ, mối lính hoặc mối có cánh.

  • Tập quán sinh sống của mối gỗ khô

Gây hại cho các gỗ khô như gỗ xây dựng v.v
Mở rộng tổ bằng cách ăn khắp phía trong thân cây gỗ. Cây bị hại cuối cùng sẽ trở nên rỗng ruột mặc dù bề ngoài vẫn bình thường.
Thường được phát hiện do phân của ấu trùng thải ra ngoài thân cây gỗ bị ăn.

Xem thêm : Diệt mối, Diệt muỗi, Diệt chuột, Diệt gián, Diệt kiến, Diệt côn trùng

Trải nghiệm để chia sẻ:


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối