Mối gỗ ẩm – Neotermes spp.

moi go kho Neotermes spp.Dài từ 5 đến 10 mm.
Màu nâu.
Có hai cặp cánh mỏng, cánh rụng sau khi giao phối.
Vòng đời
Mối hậu có thể đẻ vài ngàn trứng mỗi ngày.
Mỗi tổ mối có một mối hậu và mối chúa, con đực duy nhất có quyền giao phối mặc dù các loài khác có thể có nhiều con đực giao phối hơn.

 

  • Tập tính của mối gỗ ẩm

Mỗi tổ có thể chứa đến vài triệu con mối.
Tổ thường nằm ở đầm lầy, nơi có điều kiện ẩm ướt.
Ăn các loại gỗ mục như gốc cây lâu năm, khúc gỗ mục, gỗ bị vùi dưới lòng đất. Khi tổ làm xong, chúng có thể xâm nhập vào các cấu trúc gỗ của tòa nhà.

Xem thêm : Diệt mối, Diệt muỗi, Diệt chuột, Diệt gián, Diệt kiến, Diệt côn trùng

Trải nghiệm để chia sẻ:


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối