Map Ora 70EC

Map oraMap Ora 70EC chế phẩm phòng trừ muỗi truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản
Là chế phẩm có tác dụng hạ gục nhanh và tiêu diệt côn trùng kéo dài trong vài tháng
Thành phần: Permethin 30% (W/V), Tetramethin 10%, Piperonyl butoxite 30%
Sản phẩm của: Hockley International Pte.., Ltd – Anh Quốc

CÁCH PHUN TỶ LỆ PHA MỨC ÁP DỤNG
Phun tồn lưu 1:39 4L/100 mét vuông
ULV 1:39 1L/ha
Mù nóng 1:199 10L/ha

 

Xem thêm : Diệt mối, Diệt muỗi, Diệt chuột, Diệt gián, Diệt kiến, Diệt côn trùng

Trải nghiệm để chia sẻ:


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối