Kiến phân loại các loại kiến

kien-dac-diem-phan-loai-kienDiệt kiến – Kiến là một họ côn trùng thuộc bộ Cánh màng. Các loài trong họ này có tính xã hội cao, có khả năng sống thành tập đoàn lớn có tới hàng triệu con. Kiến bé (humble ant). Quý vị có thể nghĩ chúng không quan trọng lắm. Thế nhưng kiến là sống theo một chế độ có vua chúa và có trật tự xã hội rất cao và các đàn kiến được thiết kế để phát triển bằng bất cứ giá nào – kể cả gây thiệt hại cho quý vị. Hãy tìm hiểu về các loại kiến gây hại chính dưới đây – hay khám phá các thiệt hại mà chúng có thể gây ra nếu không được xử lý

  • Kiến Achentina

Tìm hiểu thêm về Kiến Achentina

  • Kiến lửa

Tìm hiểu thêm về Kiến lửa

  • Kiến vàng điên

Chúng có điên như chúng ta nghĩ về chúng như vậy không?
Tìm hiểu thêm về Kiến vàng điên

  • Kiến vườn đen

Tìm hiểu thêm về Kiến vườn đen

  • Kiến Pharaoh

Tìm hiểu thêm về Kiến Pharaoh

  • Kiến Roger

Tìm hiểu thêm về Kiến Roger

Xem thêm : Diệt mối, Diệt muỗi, Diệt chuột, Diệt gián, Diệt kiến, Diệt côn trùng

Trải nghiệm để chia sẻ:


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối