Công ty cổ phần PCS Việt Nam được thành lập năm 2009 theo giấy phép số 0103042421 do sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Chúng tôi, một tập thể trẻ có sức gắn kết và sáng tạo, sau gần 4 năm thành lập công ty đã được khách hàng tin tưởng và đón nhận 1 cách thân thiện. Để làm được điều chúng tôi không ngừng nổ lực cái thiện chính mình, đổi mới để phù hợp với tình hình thực tế. Chúng tôi luôn hiểu rằng để đứng vững và có một vị thế trong thời điểm hiện tại, chúng ta không thể chỉ nhìn ngay tới lợi ích trước mắt mà phải định hướng xa hơn. Vì khách hàng cũng là chính mình, …

Công ty cổ phần PCS Việt Nam được thành lập năm 2009 theo giấy phép số 0103042421 do sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Chúng tôi, một tập thể trẻ có sức gắn kết và sáng tạo, sau gần 4 năm thành lập công ty đã được khách hàng tin tưởng và đón nhận 1 cách thân thiện. Để làm được điều chúng tôi không ngừng nổ lực cái thiện chính mình, đổi mới để phù hợp với tình hình thực tế. Chúng tôi luôn hiểu rằng để đứng vững và có một vị thế trong thời điểm hiện tại, chúng ta không thể chỉ nhìn ngay tới lợi ích trước mắt mà phải định hướng xa hơn. Vì khách hàng cũng là chính mình, …

Công ty cổ phần PCS Việt Nam được thành lập năm 2009 theo giấy phép số 0103042421 do sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Chúng tôi, một tập thể trẻ có sức gắn kết và sáng tạo, sau gần 4 năm thành lập công ty đã được khách hàng tin tưởng và đón nhận 1 cách thân thiện. Để làm được điều chúng tôi không ngừng nổ lực cái thiện chính mình, đổi mới để phù hợp với tình hình thực tế. Chúng tôi luôn hiểu rằng để đứng vững và có một vị thế trong thời điểm hiện tại, chúng ta không thể chỉ nhìn ngay tới lợi ích trước mắt mà phải định hướng xa hơn. Vì khách hàng cũng là chính mình, …

Công ty cổ phần PCS Việt Nam được thành lập năm 2009 theo giấy phép số 0103042421 do sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Chúng tôi, một tập thể trẻ có sức gắn kết và sáng tạo, sau gần 4 năm thành lập công ty đã được khách hàng tin tưởng và đón nhận 1 cách thân thiện. Để làm được điều chúng tôi không ngừng nổ lực cái thiện chính mình, đổi mới để phù hợp với tình hình thực tế. Chúng tôi luôn hiểu rằng để đứng vững và có một vị thế trong thời điểm hiện tại, chúng ta không thể chỉ nhìn ngay tới lợi ích trước mắt mà phải định hướng xa hơn. Vì khách hàng cũng là chính mình, …

Công ty cổ phần PCS Việt Nam được thành lập năm 2009 theo giấy phép số 0103042421 do sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Chúng tôi, một tập thể trẻ có sức gắn kết và sáng tạo, sau gần 4 năm thành lập công ty đã được khách hàng tin tưởng và đón nhận 1 cách thân thiện. Để làm được điều chúng tôi không ngừng nổ lực cái thiện chính mình, đổi mới để phù hợp với tình hình thực tế. Chúng tôi luôn hiểu rằng để đứng vững và có một vị thế trong thời điểm hiện tại, chúng ta không thể chỉ nhìn ngay tới lợi ích trước mắt mà phải định hướng xa hơn. Vì khách hàng cũng là chính mình, …


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối