Gián sọc nâu Supella longipalpa

gian soc nau Supella longipalpaHình dạng
• Dài 10 – 15 mm.
• Có màu vàng-nâu
• Cả gián đực và gián cái có cánh nhưng cánh của gián đực dài hơn.
• Chạy (có thể bay ở nhiệt độ rất cao)
Chu kỳ sống

• Gián cái đẻ bọc trứng chứa 16 quả trứng một ngày sau khi tạo ra.
• Vỏ trứng được gắn chặt xuống dưới và rải rác khắp nơi.
• Nở trong 1 – 2 tháng.
• Nhộng trần mất 2 – 4 tháng để phát triển thành gián trưởng thành.
Tập quán
• Sống trong các tòa nhà có sưởi ấm; phân tán rất rộng trong toàn bộ tòa nhà.
• Hoạt động về đêm.
• Ăn tạp.

Xem thêm : Diệt mối, Diệt muỗi, Diệt chuột, Diệt gián, Diệt kiến, Diệt côn trùng

Trải nghiệm để chia sẻ:


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối