Gián Phương đông (Blatta orientalis)

  • Hình dạng gián phương đông

gian phuong dongDài 25 – 30 mm.
Có màu từ nâu sẫm đến đen.
Cánh không phát triển ở con cái và che phủ ¾ chiều dài bụng ở con đực.
Chạy chứ không bay.

Vòng đời gián phương đông

Con cái đẻ 16 trứng trong vỏ trứng.
Nở trong vòng 2 tháng
Con nhộng mất 5-9 tháng để phát triển thành con trưởng thành.

  • Tập quán gián phương đông

Sống trong các tòa nhà. Có thể chịu nhiệt độ thấp hơn các loài gián khác do đó cũng có thể được tìm thấy bên ngoài, trên các bãi rác, v.v.
Ăn đêm.
Ăn tạp.

Xem thêm : Diệt mối, Diệt muỗi, Diệt chuột, Diệt gián, Diệt kiến, Diệt côn trùng

Trải nghiệm để chia sẻ:


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối