Gián Nhỏ (Ectobius panzeri)

  • Hình dạng gián nhỏ

gian nhoCon đực: 6–8mm; con cái: 5–7mm.
Màu nâu nhạt đến đậm, chân màu nâu đậm hay đen.
Cánh da có màu nâu nhạt – vàng có vết lốm đốm sậm.

Vòng đời gián nhỏ

Vỏ trứng được sinh ra và mang bởi con cái trong một hoặc hai ngày từ tháng Sáu đến tháng Chín
Chúng sống qua mùa đông trên mặt đất và con nhộng nở vào mùa xuân.
Con nhộng ngủ đông trong giai đoạn phát triển cuối để trở thành con trưởng thành vào tháng Năm- tháng Sáu.
Con trưởng thành chết vào tháng Chín đến tháng Mười.

  • Tập quán gián nhỏ

Con trưởng thành không dễ thấy.
Các loại gián này có sở thích vùng đồng bằng ven biển và có cát.
Con đực chỉ bay khi thời tiết ấm áp.

Xem thêm : Diệt mối, Diệt muỗi, Diệt chuột, Diệt gián, Diệt kiến, Diệt côn trùng

Trải nghiệm để chia sẻ:


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối