Gián Mỹ (Periplaneta americana)

  • Đặc điểm nhận dạng gián mỹ

Dài 28 – 44 mm.
Màu nâu đỏ bóng.
Cánh dài hơn thân ở con đực; chồng lên bụng ở con cái.
Chạy (có thể bay ở nhiệt độ cao).

Xu hướng tìm kiếm: gián mỹ, đặc điểm gián mỹ, dịch vụ diệt gián, diệt gián, diệt côn trùng

  • Vòng đời của gián mỹ

Vỏ trứng (vỏ trứng) chứa 6-28 trứng do con cái mang trong vài ngày trước khi đẻ. Đôi khi dính chặt lại với nhau và thành nhóm.
Nở trong vòng 1-2 tháng.
Con nhộng thường phát triển trong vòng 5 tháng, nhưng có thể lên đến 15 tháng.

  • Tập quán sinh sống gián mỹ

Về cơ bản chúng ở trong các toà nhà, rãnh nước, tầng hầm, đường ống và ván đứng.
Ăn đêm.
Ăn tạp.

Trải nghiệm để chia sẻ:


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối