Gián Đức (Blatella germanica)

  • gian ducHình dạng Gián Đức

Dài 12 – 15mm.
Màu nâu với hai sọc đậm trên ngực.
Cánh dài bằng thân hay hơi chồng lên nhau ở cả hai giới tính.
Chạy và leo trèo.

  • Vòng đời Gián Đức

Con cái mang 35-40 trứng trong vỏ trứng đến khi chúng sẵn sàng nở.
Nở trong vòng 1 tháng.
Con nhộng mất từ 6 tuần đến 6 tháng để phát triển thành con trưởng thành.

  • Tập quán Gián Đức

Những nơi nóng, thường là nhà bếp và tàu. Thích nhiệt độ và độ ẩm cao.
Ăn đêm.
Ăn tạp.

Xem thêm : Diệt mối, Diệt muỗi, Diệt chuột, Diệt gián, Diệt kiến, Diệt côn trùng

Trải nghiệm để chia sẻ:


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối