Gián Đen ( Platyzosteria novaeseelandiae)

  • Gian denHình dạng gián đen

Dài 20mm.
Không có cánh.

  • Vòng đời gián đen, 

Trứng đẻ vỏ trứng chứa 16 trứng 1 ngày sau khi tạo ra vỏ trứng.
Vỏ trứng dính chặt nhau và rải rác rộng khắp.
Nở trong vòng 1-2 tháng.
Con nhộng mất 2-4 tháng để phát triển thành con trưởng thành.

  • Tập quán gián đen

Chúng sống trong đống rác lá, dưới vỏ cây xốp, trong gỗ mục, giữa các tảng đá trên mặt đất.
Chúng thỉnh thoảng bò vào nhà nhất là khi thời tiết quá ướt hay sau khi dọn vườn.

Trải nghiệm để chia sẻ:


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối