Gián châu mỹ – Periplaneta americana

gian chau my Periplaneta americanaHình dạng
• Dài 28 – 44 mm.
• Màu đỏ-nâu sáng.
• Con đực có cánh dài hơn thân; con cái có cánh chỉ vừa phủ bụng.
• Chạy (có thể bay ở nhiệt độ rất cao)
Chu kỳ sống

• Vỏ trứng chứa 6 – 28 quả trứng được gián cái mang theo trong vài ngày trước khi đẻ. Đôi khi chúng bị gắn chặt xuống và có xu hướng nhóm với nhau.
• Nở trong 1 – 2 tháng.
• Nhộng trần thường phát triển trong 5 tháng, nhưng cũng có thể lên đến 15 tháng.
Tập quán
• Chủ yếu trong các tòa nhà, rãnh nước, tầng hầm, ống dẫn và ván đứng.
• Hoạt động về đêm.
• Ăn tạp.

Xem thêm : Diệt mối, Diệt muỗi, Diệt chuột, Diệt gián, Diệt kiến, Diệt côn trùng

Trải nghiệm để chia sẻ:


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối