Gene di truyền của mối đã được giải mã

Theo thông tin Công ty diệt mối PCS Việt Nam nhận được, các nhà khoa học tại Mỹ đã phân tích và giải mã thành công bộ gene của loài mối gỗ ẩm.

Kết quả nghiên cứu cho thấy loài mối có những sự tương đồng và khác biệt giữa với các loài côn trùng bầy đàn khác như kiến, ong thường và ong bắp cày.

con-moi

Cuộc nghiên cứu này giúp giới khoa học hiểu sâu hơn về lịch sử tiến hóa của côn trùng về mặt tổng quát. Khác với ong và kiến, mối là những côn trùng nguyên bản và thuộc về họ gián.

Cuộc nghiên cứu đã phát hiện một trong những điểm khác biệt chính giữa mối và các côn trùng bầy đàn khác là chúng có ít thụ quan liên kết với mùi, trong khi kiến và ong được trang bị hệ thống liên lạc mùi vô cùng phức tạp.

“Những thụ quan cảm giác này có lẽ không quan trọng đối với côn trùng bầy đàn như chúng ta vẫn tưởng, ít nhất là đối với loài mối nguyên thủy”

Xem thêm : Diệt muỗi, Diệt chuột, Diệt gián, Diệt kiến

Trải nghiệm để chia sẻ:


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối