Dịch vụ diệt mối mọt

dich-vu-diet-moiHoạt động chính của Trung Tâm Diệt mối, Kiểm Soát Côn Trùng và Động Vật Gây Hại trực thuộc Công ty cổ phần PCS VIETNAM là:
Kiểm soát, phòng chống, xử lý “Mối” cho công trình đã và đang xây dựng.
Vài nét về dịch vụ phòng chống mối của Công ty công ty cổ phần PCS VIETNAM

Từ năm 1998 Bộ Xây dựng Việt Nam đã có quyết định số 06/1998/QĐ – BXD ngày 06/01/1998 ban hành tiêu chuẩn TCXD-204-1998 đã nhấn mạnh:
“Bắt buộc phải thực hiện các biện pháp phòng chống mối ngay từ khi thiết kế và khởi công xây dựng, nhất là các công trình nhóm A và B”
Vòng đời của mối
Tổ mối
1. Mối chúa
2. Mối vua
3. Trứng mối
4&9. Mối non
5&8. Mối cánh ngắn
6. Mối lao động
7. Mối lính
10. Mối chúa không cánh
11. Mối chúa cánh ngắn

Trong công tác bảo quản phòng, chống mối cho công trình, ngoài việc chống mối cho các công trình đang bị mối xâm hại, công ty còn thực hiện việc phòng mối cho các công trình đang xây dựng. Tất cả các công trình, tuỳ mức độ, đều được bảo hành dài hạn. Có những công trình sẽ được bảo hành đến trên 20 năm. Lịch bảo dưỡng chăm sóc công trình được xác định ngay từ đầu và được duy trì nghiêm ngặt trong suốt thời gian bảo hành.

Công việc phòng và chống mối luôn gắn liền với công tác bảo vệ môi trường. Việc áp dụng thêm các biện pháp sinh học trong diệt mối đã đảm bảo môi trường không bị ô nhiễm bởi công tác phòng chống mối.

Hiện nay đối tượng bảo vệ phòng, chống mối của Công ty cổ phần PCS VIETNAM ngoài các công trình xây dựng mới, còn có các công trình đang sử dụng như: kho tàng (giấy, sách báo, gỗ, bao bì, vũ khí, tiền bạc…), đền, chùa, khu di tích văn hóa, lịch sử, nhà ở, văn phòng, thư viện, trường học, cây lâu năm, sân bãi thể thao…

Xem thêm : Diệt mối, Diệt muỗi, Diệt chuột, Diệt gián, Diệt kiến, Diệt côn trùng


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối