Chấy Pediculus capitis

chay Pediculus capitisHình dạng
• Chấy trưởng thành dài 3mm. Côn trùng có thân mềm, màu trắng nhạt. Mỗi chân có một cái vuốt mà nhờ đó chấy có thể ôm chặt vào tóc hoặc quần áo.
Chu kỳ sống
• Trứng của chấy được gọi là trứng chấy và gắn chặt vào thân tóc. Chúng có hình trái xoan và thường có màu vàng đến trắng.

• Trứng chấy mất khoảng 1 tuần để nở thành nhộng trần và phát triển thành chấy trưởng thành khoảng 7 ngày sau khi nở.
• Chấy trưởng thành có thể sống tới 30 ngày trên đầu người.
Tập quán
• Chấy di chuyển giữa các vật chủ khi các vật chủ tiếp xúc trực tiếp với nhau. Nếu một con chấy rơi khỏi người, nó sẽ chết trong vòng 2 ngày.
• Nhộng trần và chấy trưởng thành cần được nuôi bằng máu mới sống được.

Xem thêm : Diệt mối, Diệt muỗi, Diệt chuột, Diệt gián, Diệt kiến, Diệt côn trùng

Trải nghiệm để chia sẻ:


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối