Bọ Xanh Cứng (Korynetes caeruleus)

bo xanh cung

  • Hình dạng Bọ Xanh Cứng 

Con trưởng thành – 4mm.
Màu xanh bóng.

Vòng đời Bọ Xanh Cứng 

Trứng được đẻ trên bề mặt gỗ bên cạnh hay ngay bên trong các lỗ thoát ra.
Ấu trùng sống bên trong gỗ đã bị côn trùng khoan gỗ tấn công, chúng ăn ấu trùng của các côn trùng phá hoại gỗ này.
Con trưởng thành: sau khi xuất hiện chúng giao phối, đẻ trứng và sau đó chết.

  • Tập quán Bọ Xanh Cứng 

Là động vật ăn mọt gỗ thông thường và mọt gỗ – do đó sự có mặt của nó cho thấy có một sự tấn công nặng nề của côn trùng khoan gỗ khác.
Rất hiếm khi thấy ấu trùng ăn ấu trùng của loài gây hại gỗ. Bọ xanh cứng không có khả năng phá hoại gỗ.

Xem thêm : Diệt mối, Diệt muỗi, Diệt chuột, Diệt gián, Diệt kiến, Diệt côn trùng

Trải nghiệm để chia sẻ:


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối