Bọ Lông (Attagenus pellio)

  • Hình dạng Bọ Lông

Bo longCon trưởng thành – dài 4-6mm. Hình oval dài. Một đốm nhỏ màu trắng trên mỗi cánh cứng, có màu nâu đỏ đến đen.
Ấu trùng – dài 6mm. Chùm lông màu cam dài trên đốt bụng cuối cùng.
Ấu trùng có hình dáng sợi.
Con nhộng – được hình thành trong lớp da cuối cùng của ấu trùng.

Vòng đời Bọ Lông

Giao phối bên ngoài sau đó chúng bay vào trong nhà để đẻ trứng. Thường có một thế hệ mỗi năm nhưng giai đoạn phát triển có thể kéo dài đến ba năm.

  • Tập quán Bọ Lông

Là cư dân thường gặp ở các tổ chim. Con trưởng thành ăn bên ngoài, thường là trên các cây mơ trân châu.
Ấu trùng tấn công lông, da, len, v.v và ngũ cốc dự trữ.

Xem thêm : Diệt mối, Diệt muỗi, Diệt chuột, Diệt gián, Diệt kiến, Diệt côn trùng

Trải nghiệm để chia sẻ:


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối