Bọ Lacewing (Chrysoperla carnea)

bo-Lacewing-Chrysoperla-carnea

  • Hình dạng Bọ Lacewing

Con trưởng thành bay tích cực, nhất là vào buổi tối và khuya. Chúng bay náo động là đặc điểm đặc biệt cho loài này.
Chúng được xem như loài ăn thịt quan trọng của sâu ăn bột trong nhà kính và các cuống hoa bên trong. Chúng còn ăn (trong số các món khác) vài loài rệp cây, ve nhện (nhất là ve đỏ), bọ trĩ, ruồi trắng, sâu bướm nhỏ và ấu trùng bọ.
Chúng thường được dùng trong một chương trình kiểm soát côn trùng tổng hợp sinh học.

  • Vòng đời Bọ Lacewing

Trứng có hình oval được đẻ ở cuối cuống hoa dài có tơ. Các trứng lẻ này bắt đầu có màu xanh và chuyển sang màu xám sau vài ngày.
Ấu trùng hoạt động có màu xám hoặc hơi nâu. Chúng giống như cá sấu với chân phát triển tốt và có càng để hút chất lỏng trong thân của côn trùng làm mồi như rệp cây.
Con trưởng thành ăn phấn hoa và cần ăn mật hoa và chất nhựa từ lá cây trước khi đẻ trứng.

  • Tập quán Bọ Lacewing

Con trưởng thành bay tích cực, nhất là vào buổi tối và khuya. Chúng bay náo động là đặc điểm đặc biệt cho loài này.
Chúng được xem như loài ăn thịt quan trọng của sâu ăn bột trong nhà kính và các cuống hoa bên trong. Chúng còn ăn (trong số các món khác) vài loài rệp cây, ve nhện (nhất là ve đỏ), bọ trĩ, ruồi trắng, sâu bướm nhỏ và ấu trùng bọ.
Chúng thường được dùng trong một chương trình kiểm soát côn trùng tổng hợp sinh học.

Xem thêm : Diệt mối, Diệt muỗi, Diệt chuột, Diệt gián, Diệt kiến, Diệt côn trùng

Trải nghiệm để chia sẻ:


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối