Bọ Da (Dermestes maculatus)

  • Hình dạng Bọ Da

Bo DaCon trưởng thành – dài 6-10mm. Trên cùng có màu đen, bên dưới màu trắng.
Ấu trùng – giống như D. lardarius nhưng có sọc cam chạy dọc theo chiều dài sống lưng.

 

  • Vòng đời Bọ Da

2–3 tháng ở 18–25°C.

  • Tập quán Bọ Da

Ăn các sản phẩm động vật khác nhau và cá khô. Phát triển thành nhộng trong chất rắn, như gỗ.
Tỉ lệ màu trắng ở mặt dưới khác nhau tuỳ loại.
Con trưởng thành bay nhanh.

Xem thêm : Diệt mối, Diệt muỗi, Diệt chuột, Diệt gián, Diệt kiến, Diệt côn trùng

Trải nghiệm để chia sẻ:


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối