Bọ chét trên người (Pulex irritans)

bo chet tren nguoi

  • Hình dạng Bọ chét trên người

Đây là các côn trùng không cánh có màu đen đến hơi nâu đen.
Bọ chét trưởng thành dài 1 đến 4 mm.
Chúng có một cái vòi dài, mảnh, được sử dụng để chích vào da của vật chủ để hút máu.
Chúng có chuyển động nhảy đặc trưng.

  • Vòng đời Bọ chét trên người

Một con bọ chét cái sẽ đẻ 4 đến 8 trứng sau mỗi lần hút máu, và thông thường có thể đẻ vài trăm trứng trong suốt cuộc đời trưởng thành.
Trứng trơn nhẵn, hình trái xoan, màu nhạt, có chiều dài khoảng 0,5mm, được để lên chứ không được bám chặt vào thân, nơi ngủ, hoặc tổ của vật chủ.
Bọ chét trưởng thành thường ra đời sau một hoặc hai tuần sau khi hoàn tất giai đoạn ấu trùng và nhộng, nhưng trong các điều kiện không thuận lợi, giai đoạn nhộng có thể kéo dài đến một năm.

  • Tập quán Bọ chét trên người

Bọ chét thường cắn chân và mắt cá chân của người, thường với 2 hoặc 3 vết đốt trên một hàng. Các vết đốt được cảm thấy ngay lập tức và có thể đau đến một tuần.
Vì chúng di chuyển từ loài này sang loài khác, chúng gây ra nguy cơ truyền bệnh dịch.
Pulex irritans là một vật chủ trung gian của Yersinia pestis (bệnh dịch hạch).
Bọ chét người cũng có thể xuất hiện trên các động vật như chó, chuột, lợn, hươu và cáo

Xem thêm : Diệt mối, Diệt muỗi, Diệt chuột, Diệt gián, Diệt kiến, Diệt côn trùng

Trải nghiệm để chia sẻ:


Các dịch vụ do PCS cung cấp

Các sản phẩm do PCS cung cấp

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Giới thiệu sản phẩm sử dụng trong ngành khử trùng hàng hóa bảo quản!

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt muỗi và côn trùng do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt mối và phòng chống mối do PCS cung cấp và phân phối

Là Giải pháp tối ưu nhất hiện nay giúp bạn giảm thiệt hại do côn trùng hại kho mang lại.

Sản phẩm thuốc diệt chuột và bẫy chuột do PCS cung cấp và phân phối